Statybos įmonės steigimas Lenkijoje – ilgas ir sudėtingas procesas? Mitas!

Nuo įmonės įregistravimo iki tinkamos statybų įrangos pasirinkimo –  su AssistPRO visa tai įgyvendinsite:

 • Greitai
 • Paprastai
 • Už konkurencingą kainą
 • Be biurokratijos
 • Ir profesionaliomis konsultacijomis

Prieš atidarant statybos įmonę Lenkijoje, pirmiausia turėtumėte žinoti, kad vadovauti statybų įmonei reikia turėti patirties bei nepamiršti apie šio verslo rizikas. Norint pradėti statybos verslą, reikia įregistruoti įmonę. Statybos įmonę galima registruoti bet kokia forma:

 • kaip individualią įmonę (lenk. jednoosobowa działalność gospodarcza)
 • arba uždarąją akcinę bendrovę (lenk. spółka Sp. Z o. o.).

Darbas statybų sektoriuje susijęs su tam tikra rizika – privalote užtikrinti savo ir savo darbuotojų sveikatą bei saugą ir laikytis jų, už kurių pažeidimus taikomos baudos. Darbdavys yra atsakingas už darbuotoją, todėl manome, kad tinkamiausia verslo forma statybos pramonei būtų:

 • Sp. Z o. o. (uždaroji akcinė bendrovė)
 • arba filialo steigimas.

Verslo formos pasirinkimas, be kita ko, turi įtakos verslininko atsakomybei ir mokesčių klausimams.

Statybos įmonei įsteigti nereikia jokių specialių teisių, licencijų ar leidimų. Savininkas taip pat neprivalo turėti atitinkamo išsilavinimo. Licencijos ar leidimo gali reikėti tik techninėms funkcijoms, pvz., projektavimui, statybos ekspertizei ar statybos valdymui. Tačiau verslininkas neprivalo pats turėti tokios kvalifikacijos, nes gali samdyti darbuotojus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją.

Taip pat verta pagalvoti apie įmonės ir įrangos draudimą. Statybos pramonės sutartyse dažnai numatytos sutartinės baudos už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, pavyzdžiui, dėl terminų pažeidimo.

AssistPRO siūlo pilną statybos įmonės steigimo paketą, kurį sudaro:

 • PESEL, profil zaufany arba lenkiško kvalifikuoto elektroninio parašo gavimas
 • Įmonės adreso (buveinės vietos) paieška
 • Dokumentų paruošimas bei įmonės įregistravimas Lenkijoje
 • Įsteigtos įmonės įrašymas į centrinį registrą CRBR bei PCC (0,5 proc.) sumokėjimas nuo kapitalo dydžio
 • Banko sąskaitos atidarymas bei konsultacija dėl įstatinio kapitalo įnešimo
 • Apskaitos įmonės ar buhalterės pasirinkimas
 • Konsultacija dėl užsieniečių įdarbinimo

Statybos įmonės steigimo Lenkijoje galimybės:

I. Statybos įmonė steigimas per notarą
Sp. Z o. o. (atitikmuo lietuviškam UAB)

II. Statybos įmonės steigimas internetu
Sp. Z o. o. (atitikmuo lietuviškam UAB)

III. Filialo steigimas

Per notarą, įmonė steigiama dalyvaujant fiziškai arba su įgaliojimu

Elektroniniu būdu, nereikalaujama fizinio dalyvavimo užsienio šalyje. Būtinas vienas važiavimas į Lenkiją dėl banko sąskaitos atidarymo ir vienas važiavimas į Lenkijos konsulatą savo šalyje.

Per notarą, filialo steigimas dalyvaujant fiziškai arba su įgaliojimu

Trukmė: iki 4 savaičių

Trukmė: iki 4 savaičių arba 2-7 dienos

Trukmė: nuo 4 iki 8 savaičių

Ribota atsakomybė už bendrovės įsipareigojimus (tam tikrais atvejais tokią atsakomybę gali prisiimti valdybos nariai).

Ribota atsakomybė už bendrovės įsipareigojimus (tam tikrais atvejais tokią atsakomybę gali prisiimti valdybos nariai).

Užsienio verslininkas už filialo prievoles atsako visu savo esamu ir būsimu turtu be jokių apribojimų.

Buhalterijos  išlaidos apie 170 EUR / mėn. iki 25 dokumentų, už kiekvieną darbuotoją +15 EUR / mėn. Esant didesniam kiekiui sąskaitų – dokumentų, kaina atitinkamai didėja.

Buhalterijos išlaidos apie 170 EUR / mėn. iki 25 dokumentų, už kiekvieną darbuotoją +15 EUR / mėn. Esant didesniam kiekiui sąskaitų – dokumentų, kaina atitinkamai didėja.

Filialas Lenkijoje turi vesti apskaita lenkų kalba. Taip pat užsienio verslininkas, Lenkijoje veikiantis kaip filialas, yra grynųjų pinigų mokesčių mokėtojas ir Lenkijoje turės ribotą mokestinę atsakomybę.

*Yra galimybė sutrumpinti laiką iki 2-7 dienų, tuomet reikalingas papildomas važiavimas iki Lenkijos dėl kvalifikuoto parašo

Nesvarbu, kokios teisinės formos statybų įmonę pageidaujama įsteigti , galime padėti sutelkti dėmesį į reikiamas procedūras ir sutaupyti laiko bei išvengti nereikalingų išlaidų atidarant savo statybos verslą Lenkijoje.

Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su mumis.
Mes galime jums padėti!

Statybos įmonės steigimo kaina priklauso nuo to, kokios teisinės formos įmonę Jūs planuojate įsteigti. Žemiau pateikiamos kelios kainų suvestinės – orientacijai. Pasikalbėkime, dėl Jūsų individualaus pasiūlymo!

Statybos įmonės steigimo Lenkijoje kaina:

I. Statybos įmonės steigimas per notarą
Sp. Z o. o. (atitikmuo lietuviškam UAB)

II. Statybos įmonės steigimas internetu
Sp. Z o. o. (atitikmuo lietuviškam UAB)

III. Filialo steigimas

Per notarą, įmonė steigiama dalyvaujant fiziškai arba su įgaliojimu

Elektroniniu būdu, nereikalaujama fizinio dalyvavimo užsienio šalyje. Būtinas vienas važiavimas į Lenkiją dėl banko sąskaitos atidarymo ir vienas važiavimas į Lenkijos konsulatą savo šalyje.

Per notarą, įmonė perkama dalyvaujant fiziškai arba su įgaliojimu
1820 EUR
nuo 1140 EUR
netto +23% PVM
1450 EUR
nuo 799 EUR
netto +23% PVM
1710 EUR
nuo 1199 EUR
netto +23% PVM

Įtraukta į kainą: pilnas įmonės steigimas su visais mokesčiais. Neįtraukta į kainą: įmonės registracijos adreso mokestis, notaro išlaidos, kitos konsultavimo išlaidos.

Įtraukta į kainą: pilnas įmonės steigimas internetu su visais mokesčiais. Neįtraukta į kainą: įmonės registracijos mokestis, įmonės adreso mokestis, kitos konsultavimo išlaidos.

Įtraukta į kainą: pilnas filialo steigimas. Neįtraukta į kainą: filialo registracijos mokestis, kitos konsultavimo išlaidos, vertimo išlaidos.

*Tarifai ir kaina gali kisti pasikeitus užsienio šalių įkainiams, dėl valiutų kursų svyravimo, dėl AssistPRO įmonės sprendimo, taip pat pasikeitus nacionaliniams ar tarptautiniams mokesčiams bei rinkliavoms. Norint gauti tikslų pasiūlymą su kainodara – susisiekite!

Statybos įmonė ir duomenų apsaugos taisyklės (RODO)

Būsimas verslininkas, valdantiems statybos įmonę, dėl 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusių naujų ES teisės aktų, t. y. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (sutrumpintai – RODO), privalo, visų pirma:

 1. užtikrinti asmens duomenų saugumo lygį pagal šiuos principus,
 2. paskirti asmenį, atsakingą už asmens duomenų apsaugą, ir t.t.

Su RODO susijusios prievolės – suteikti atitinkamus įgaliojimus asmenims, kurie turės prieigą prie asmens duomenų (darbuotojams, rangovams ir kt.), sudaryti sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo perdavimo trečiosioms šalims, gauti asmens, kurio asmens duomenys renkami, sutikimą (jei to reikalauja RODO) ir informuoti tokį asmenį apie jo teises.

Statybos įmonės veiklos aprašymo (PKD numerių) pasirinkimas

Norint įsteigti statybos įmonę, būtina pasirinkti tokiai veiklai atitinkamus PKD kodus. Statybos ir remonto įmonė gali teikti labai platų paslaugų spektrą. Pagrindiniai PKD numeriai yra iš 41 ir 43 skyrių, dažniausiai pasirenkami žemiau pateikti numeriukai:

41.10.Z: Pastatų statybos projektai

41.20.Z: Statybos darbai, susiję su gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

43.31.Z: Tinkavimas

43.32.Z: Staliaus darbai

43.33.Z: Grindų, sienų ir sienų apdailos darbai

34.Z: Dažymas ir stiklinimas

43.39.Z: Kiti statybos ir apdailos darbai

Statybos įmonė – su PVM ar be jo?

Verslininkas gali būti atleistas nuo PVM dėl nepasiektos apyvartos. Tačiau jis privalės tapti PVM mokėtoju, jei jo bendros pajamos per metus viršys 200 000 PLN. Verslininkas taip pat gali nuo pat pradžių vadovauti statybos ir remonto įmonei kaip aktyvus PVM mokėtojas. Tai neabejotinai naudinga tiems, kurių pirkimo PVM (išlaidos) viršys pardavimo PVM (pajamas), ypač kai:

 • paslaugos bus teikiamos daugiausia aktyviems PVM mokėtojams,
 • šios rūšies paslaugos apmokestinamos mažesniu nei 23 % PVM tarifu (8 % tarifas taikomas pastatų ar jų dalių, įtrauktų į socialinio būsto programoje numatytą statybą, tiekimui, statybai, atnaujinimui, modernizavimui ar rekonstrukcijai).

Fiskalinis kasos aparatas statybos įmonėje

PVM įstatymas, tiksliau 111 straipsnio 1 dalis nurodo, kad verslininkai, parduodantys prekes fiziniams asmenims, kurie nevykdo ūkinės veiklos – privalo registruoti apyvartos ir pardavimo PVM sumas, naudodami fiskalinius kasos aparatus. Be to, reikėtų pažymėti, kad statybos paslaugos nėra priskiriamos prie veiklos rūšių, kurioms netaikomas reikalavimas turėti kasos aparatus. Taigi būsimasis verslininkas turi dvi galimybes:

 • nedelsdami įsigykite fiskalinį kasos aparatą ir registruoti pardavimus fiziniams asmenims
 • pasinaudoti subjektyviu atleidimu nuo fiskalinių kasos aparatų dėl sąlygų įvykdymo, t. y. jei paslaugų teikėjas gauna užsakymą už vykdomą veiklą per el.paštą, o apmokėjimą pavedimu ir mokėjime aiškiai nurodoma už atlikti darbai – užsakymas, tuomet atleidžiamas nuo fiskalinio aparato. Taip pat atleidžiamas jeigu neviršija 20.000 PLN sumos ribos.

Tinkama įranga statybų įmonei

Atlikę statybos įmonės steigimo formalumus, liko sutelkti dėmesį į tinkamos įrangos ir statybinės technikos pasirinkimą. Jums gali prireikti ekskavatoriaus, krano, manipuliatoriaus, krautuvo, plaktukų, grąžtų, skiedinio ar betono maišyklių ir daugybės kitų įrenginių. Taip pat dažnai reikia įsigyti sunkvežimį ar kitą transportą. Tačiau ne kiekvienas pradedantis verslininkas gali sau leisti finansuoti statybų įrangą. Tokiu atveju yra galimybė nuomotis ar pasinaudoti lizingu ar paskola.

Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su mumis.
Mes galime jums padėti!