Praėję metai atnešė nemažai pokyčių transporto sektoriuje dėl mobilumo paketo nuostatų. Kai kurios transporto įmonės iš įvairių Europos Sąjungos šalių taip pat ir iš Lietuvos perkėlė savo veiklą pilnai arba dalinai būtent į Lenkiją, kiti susilaikė. 2023 m. atneš dar daugiau reikšmingų pokyčių transporto pramonėje. Kai kurie mobilumo paketo reglamentai jau oficialiai paskelbti ir įsigalioją, kiti dar tik rengiami. Kas transporto sektoriaus laukia per ateinančius 12 mėnesių? Šiame straipsnyje pateikiama svarbiausia informacija būtent transporto įmonėms, kurios registruotos Lenkijoje.

Pakeitimai susiję su darbo laiko apskaita Lenkijoje

Minimalaus darbo užmokesčio padidinimas. Darbo sutartims bus taikomas naujas minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio dydis:

  • Nuo 2023 m. sausio 1 d. – 3 490 PLN
  • Nuo 2023 m. liepos 1 d. – 3 600 PLN

Kitoms sutartims (valandinis įkainis):

  • Nuo 2023 m. sausio 1 d. – 22,80 PLN
  • Nuo 2023 m. liepos 1 d. – 23,50 PLN

Nebus koreguojamos sudedamosios dalys, kurios gali būti įskaičiuojamos į minimalų darbo užmokestį. Šis pakeitimas jau paskelbtas galiojančiuose teisės aktuose.

Dienpinigių padidinimas nuo 2023 m. sausio 1 d. yra dar vienas pakeitimas. Nuo sausio 1 d. dienpinigių dydis Lenkijoje padidintas nuo 38 iki 45 PLN per dieną. Atitinkamai padidės ir kiti nuo dienpinigių priklausantys komponentai, pvz., fiksuotasis mokestis už nakvynę – 67,50 PLN.

Vidutinio darbo užmokesčio dydžio pokytis. Prognozuojamas vidutinis darbo užmokestis 2023 m. Lenkijoje padidės nuo 5922 PLN iki 6935 PLN, t. y. daugiau nei 17 %. Šiuo metu tai yra viena svarbiausių sumų, kai apskaičiuojamas vairuotojų darbo užmokestis, nes pagal ją tinkamai nustatoma įmokų bazė.

Darbo užmokesčio normų kitimas kitose ES šalyse

Tiek Lenkijoje tiek daugelyje kitų ES šalių metų pradžioje didinami reikalaujamo darbo užmokesčio dydžiai. Apie tokį padidinimą jau paskelbė Prancūzija (11,27 EUR), Austrija, Nyderlandai, Norvegija, Vengrija, Lietuva. Minimalus valandinis užmokestis Lietuvoje padidėjo nuo 4,47 Eur iki 5,14 Eur (pasiekė 840 Eur „ant popieriaus”). Darbo užmokesčio didinimas, daro didelę įtaką vežėjams tiek Lenkijoje tiek Lietuvoje tiek kituose ES šalyse. Vežėjai priversti ieškoti tų ES šalių, kur mokesčiai yra mažesni nei esamoje šalyje.

Nauji reikalavimai Lenkijos vežėjams

Daugumą transporto įmonių, kurios registravo padalinius ar įmones kituose ES šalyse neturėjo stovėjimų vietų bazės (parkingo) kiekvienoje šalyje, nes tam nebuvo poreikio. Mobilumo paketo eilinė nuostatą – būtinybė turėti automobilių stovėjimo vietų, atitinkančių ne mažiau kaip 1/3 deklaruotų transporto priemonių skaičiaus. Ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 15 d. tokią informaciją turėtų pateikti visi vežėjai transporto inspekcijai.

Kitas pasikeitimas – būtina pateikti ataskaitą apie praėjusių metų įdarbintų asmenų, vykdančių transporto veiklą, skaičių, nepriklausomai nuo jų įdarbinimo formos. Taip pat pateikti informaciją apie vidutinį aritmetinį įdarbintų vairuotojų skaičių. Vežėjai šią informaciją turi pateikti iki 2023 m. kovo 31 d.

Nauji tachografai nuo 2023 m. rugpjūčio mėn.

Nuo 2023 m. rugpjūčio 21 d. naujose transporto priemonėse, įregistruotose po šios datos, bus privaloma įrengti naujausius antrosios kartos išmaniuosius tachografus. Tai pirmasis naujųjų tachografų diegimo etapas. Toliau bus privaloma iki 2025 m. pabaigos pakeisti tachografus, pradedant nuo seniausių.

Kiti 2023 m. pokyčiai

  • Šiuo metu rengiami Darbo kodekso pakeitimai Lenkijoje, susiję, su galimybe darbdaviams tikrinti blaivumą ir skaidrių darbo sąlygų direktyvos įgyvendinimu.
  • Nuo naujųjų metų pradžios įsigalioja nauji kelių rinkliavos tarifai. Lenkijoje bus plečiamas mokamų kelių tinklas.
  • Galimi užsienio darbo užmokesčio normų pakeitimai.