Gerai žinoma, kad darbas kelių transporte yra sudėtingas ir susijęs su daugybe pavojų. Jei „patikima“ įmonė pristatė 20 kartų krovinį, tai nereiškią kad ji pristatys ir 21 kartą, todėl, kad to išvengti Lenkijos vežėjai turi turėti tam tikrus sertifikatus, leidimus, licencijas bei draudimus. Vienas iš privalomų dokumentų yra ekspedijavimo licencija. Kokius reikalavimus turi atitikti verslininkas, norintis gauti ekspedijavimo licenciją Lenkijoje? Kas ir kuriam laikui išduoda tokį dokumentą?

 

Kam išduodama ekspedijavimo licencija?

Krovinių arba keleivių vežimo kelių transportu veiklai vykdyti privaloma licencija – vadinama ekspedijavimo licencija. Pagal teisės nuostatas tai yra leidimas, kuris išduodamas nustatytam laikotarpiui, ne trumpesniam kaip 2 metai ir ne ilgesniam kaip 50 metų.
Krovinių ekspedijavimo licencija vežti krovinius išduodama verslininkui, jeigu:

  • nebuvo teistas už bet kokį nusikaltimą, susijusį su profesine veikla
  • turi būti finansiškai pajėgus pradėti ir vykdyti profesinę vežėjo kelių transportu veiklą, apibrėžtą turimomis finansinėmis lėšomis ir (arba) 50 000 EUR turtu
  • bent vienas iš kelių transporto įmonės vadovų arba atsakingas asmuo turi turėti profesinės kompetencijos vadybininko pažymėjimą.

Licencija keleivių ekspedijavimui išduodama tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir paminėta aukščiau, tačiau reikalaujamas finansinis pajėgumas yra ne 50 000 EUR, o tik 5 000 PLN.

Finansinį pajėgumą galima pagrįsti keliais būdais:
– pateikti įmonės metines ataskaitas,
– pateikti banko garantija ir (arba) laidavimą,
– parodyti nekilnojamo turto nuosavybę, kitą turtą, vertybinius popierius (akcijas) ar grynuosius pinigus sąskaitoje.

 

Kas išduoda ekspedijavimo licenciją?

Pagal Lenkijos įstatymo 7 straipsnio 4 dalį ekspedijavimo licenciją išduoda seniūniją arba miesto (miestelio) biuras lenk. starosta pagal įmonės buveinės adresą. Verslininkai turėtų kreiptis į atitinkamą apskrities miesto biurą. Pavyzdžiui, jeigu įmonė registruota Varšuvoje tai į Varšuvos biurą, jeigu įmonė registruota Poznanėje tai į Poznanės biurą.

 

Krovinių ekspedijavimo licencijos paraiška

Nustačius, į kurią apskrities biurą reikia kreiptis, kitas žingsnis – užpildyti prašymą išduoti ekspedijavimo licenciją. Kartu su prašymu išduoti ekspedijavimo licenciją verslininkas turi pridėti keletą papildomų dokumentų, tokių kaip profesinės kompetencijos pažymėjimą, pažymą dėl nepriekaištingos reputacijos, pažymą apie ne teistumą ar dokumentus, įrodančius finansinį pajėgumą.
Nepateikus reikalaujamų dokumentų arba įstaigai nustačius trūkumų, bus pareikalauta juos papildyti arba ištaisyti, o tai, deja, pailgina ekspedijavimo licencijos gavimo laiką. Paprastai sprendimo reikia laukti apie vieną mėnesį, o kai kuriais atvejais gali užsitęsti iki dviejų mėnesių.

Neturint ekspedijavimo licencijos bauda gali siekti iki 8 000 PLN.

DĖMESIO: Ekspedijavimo licencija neskirstoma į vietinius ar tarptautinius pervežimus. Abiem atvejais taikoma vienos rūšies ekspedijavimo licencija.

Ekspedijavimo įmonę įsteigęs asmuo privalo turėti ekspeditoriaus civilinės atsakomybės draudimą (OCS). Draudimu apdraudžiama ekspeditoriaus civilinė atsakomybė užsakovui ir tretiesiems asmenims už žalą, atsiradusią dėl ekspedijavimo paslaugų nesuteikimo arba netinkamo suteikimo.

 

Kokie yra svarbiausi PKD veiklos numeriai ekspedijavimo veiklai?

Steigiant ekspedijavimo įmonę Lenkijoje būtina nurodyti, kokia veikla bus vykdoma. Ekspedijavimo paslaugų PKD numeris yra 52.29.C – kitų ekspedicinių agentūrų veikla. Jūrų ar vidaus vandenų laivybos agentūroms PKD numeris yra kitoks.

 

Ekspedijavimo licencijos išdavimo kaina Lenkijoje

Ekspedijavimo licencijos kaina tiesiogiai priklauso nuo laikotarpio, kuriam išduodamas dokumentas:
– nuo 2 iki 15 metų – 800 PLN
– nuo 15 iki 30 metų – 900 PLN
– nuo 30 iki 50 metų – 1000 PLN
Taip pat prisideda išlaidos už įgaliojimą, vertimus ir dokumentų siuntimą. Jeigu norite būti tikri, kad ekspedijavimo licenciją Lenkijoje gausite greitai bei sklandžiai, kviečiame pasinaudoti mūsų įmonės AssistPRO specialistų pagalba. Padedame klientams užpildyti, surinkti visus reikiamus dokumentus bei atstovaujame institucijoje.

 

Ekspedijavimo licencija ir transporto licencija

Ekspeditorius ir vežėjas yra neatsiejamos transporto grandinės, todėl verslininkas turi turėti atitinkamą leidimą vykdyti kiekvieną iš šių veiklų. Dėl skirtingo abiejų verslininkų veiklos pobūdžio, kuriai taikoma atitinkama licencija, reikalavimai skirsis. Taigi, atsižvelgiant į vykdomos veiklos rūšį, galima išskirti
– Krovinių ar keleivių vežimo tarpininkavimo (ekspedijavimo licencija), kuri yra privaloma ekspeditoriams tiek vietinio, tiek tarptautinio tarpininkavimo srityje.
Bendrijos licencija (transporto licencija), kuri taikoma vežėjams, vykdantiems tarptautinius vežimus
– Leidimas verstis profesine vežėjo kelių transportu veikla (vadinamoji nacionalinė licencija) vidaus vežimo srityje.
Ekspeditoriaus veikla būtų neįmanoma be bendradarbiavimo su vežėju, turinčiu transporto licenciją, suteikiančią teisę vykdyti kelių transporto veiklą. Ekspeditorius remdamasis ekspedijavimo licencija – priima užsakymą, kurį perduoda pasirinktai transporto įmonei, kad ši jį įvykdytų.