Tik pirmąjį 2015 m. ketvirtį teismai priėmė nutartis dėl 184 Lenkijos įmonių bankroto, šis skaičius yra 3 procentais didesnis nei po 2014 m. pirmojo ketvirčio. Didžiausias bankroto skaičiaus padidėjimas buvo užfiksuotas transporto sektoriuje (net 86 proc. palyginus tuos pačius tyrinėjamus 2014–2015 m. ketvirčius).

Transporto įmonės apsaugojimas pakeičiant jos teisinę formą – misija įmanoma ?

Daugiausia įmonių bankrotų turinčių vaivadijų sąrašą atidaro Mazovijos vaivadija (lenk. Województwo Mazowieckie). Tai atspindi faktą, kad šiame regione yra taip pat daugiausiai registruotų verslo subjektų. Centrinėje Lenkijoje užfiksuotas nežymus bankrotų skaičiaus sumažėjimas (5 subjektais mažiau palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus). Padėtis taip pat pagerėjo Opolės ir Varmijos Mozūrų vaivadijose (lenk. Województwa Opolskie i Warmińsko-Mazurskie). Daug blogiau sekasi kitiems Didžiosios Lenkijos, Vakarų Pamario ir Pamario vaivadijos regionams. Čia per pirmus tris 2015 m. mėnesius, palyginti su atitinkamu 2014 m. laikotarpiu, bankrotų skaičius išaugo. Yra keletas tokios situacijos priežasčių, pvz.: nestabili ekonominė politika ir padėtis tarptautinėje rinkoje (Rusijos embargas, „MiLoG“, „Loi Macron“), sunkios užsienio patikrinimų Vakarų Europoje pasekmės, padidėjęs vairuotojų ieškinių skaičius darbo teismuose, rangovų nemokumas ir nesąžiningumas, draudėjų kompensavimo procedūrų vilkinimas, atsisakymai mokėti kompensacijas bei žalos transporte.

 

Bankroto problema daugiausia liečia mažas ir vidutines įmones?

Taip nutinka, tarp kita ko, dėl jos turi ribotas galimybes įsigyti kapitalo krizinėse situacijose. Dėl minėtų faktų, esant dabartinei situacijai rinkoje, taip pat atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, transporto įmonės valdymas per individualios įmonės formą (lenk. jednoosobowa działalność gospodarcza) – nėra geriausias sprendimas.  Dabartinėje teisinėje situacijoje tokios veiklos formos atveju iškilus problemoms nėra veiksmingų teisinių priemonių, leidžiančių jas įveikti, užtikrinančių sklandų įmonės darbą. Išeitimi tokioje situacijoje galėtų būti naujos transporto kapitalo bendrovės (lenk. spółka kapitałowa) įsteigimas arba galimybė pertvarkyti dabartinę verslo veiklą į kapitalo bendrovę (uždarąją akcinę bendrovę (lenk.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ar akcinę bendrovę (lenk. spółka akcyjna)), kuri dėl jos teikiamų pranašumų (verslininko asmeninės atsakomybės ribojimas, įmonės veiklos apsaugojimas mirties ar ligos atveju, didesnis prestižas ar galimybė įgyti kapitalą) tampa vis populiaresnė. Paprastai tariant, jei įsivaizduosime verslininką, kuris gyvena du skirtingus gyvenimus:

  1. kaip privatus asmuo
  2. kaip verslininkas

Tai kalbame apie visų teisinių santykių, susijusių su jo profesiniu gyvenimu, pašalinimą ir kapitalo bendrovės iš jų sukūrimą.

Pertvarkyta įmonė turi visas pertvarkyto verslininko teises ir pareigas!

Tokia pertvarkyta įmonė išlieka subjektu su visais leidimais, koncesijomis ir licencijomis, kurios buvo suteiktos verslininkui iki įmonės pertvarkymo. Neabejotinas vykdomos verslo veiklos pertvarkymo į kapitalo bendrovę privalumas:

– galima praktiškai be problemų pereiti nuo vienos veiklos rūšies prie kitos. Verslininkui nereikia savo rangovų sutikimo sudaryti tokį sandorį ir perkelti savo teisinę situaciją į įmonę.

Negalima pamiršti, kad nuo pertvarkymo momento įmonės turtas atskiriamas nuo asmeninio jo savininko turto. Praktiškai tai reiškia, kad antstolis galės vykdyti procesinius veiksmus tik dėl bendrovės turto.

 

Transporto įmonės apsaugojimas pakeičiant jos teisinę formą – „NE” SVARBU ?

Kai verslas yra susijęs su rimtų įsipareigojimų prisiėmimu (banko paskola, atsakomybės už prekes prisiėmimas ir kt.), o tai gi tiesiogiai susiję su transporto sektoriaus specifika. Tuomet kyla didžiausia rizika dėl skolų, kurių negalima bus apmokėti iš einamosios įmonės veiklos. Taip pat atsiras reali grėsmė, kad išieškojimas bus nukreiptas į asmeninį turtą (namus/butą, asmeninį automobilį, santaupas ir pan.).  Verta paminėti, kad balsai prieš ribotos atsakomybės bendrovės (lenk. spółka z o.o.) formos veiklą, susiję su asmenine valdybos narių atsakomybe už bendrovės skolas, o kyla jie visų pirmą dėl šios atsakomybės esmės nesupratimo. Jokiu būdu negalima kalbėti apie tai, kad ši atsakomybė atsiras automatiškai, kai įmonėje trūksta lėšų jos skoloms padengti. Verslo vykdymas kapitalo bendrovės (lenk. spółka kapitałowa) forma suteikia taip pat visiškai naujas kapitalo tolimesniam verslo vykdymui pritraukimo galimybes (obligacijų išleidimas ar įstatinio kapitalo padidinimas). Tai dažnai yra labai patraukli alternatyva „tradicinėms“ finansavimo galimybėms – paprastai tai yra paskolos. Ne tik todėl, kad „pašalinama“ griežtų kreditingumo (kurį bankai dažnai padidina) sąlygų įvykdymo problema, bet ir atsiveria galimybės lanksčiau derinti finansavimo sąlygas. Galiausiai, vienas neabejotinų verslo, kaip ribotos atsakomybės bendrovės (lenk.spółka z o.o.), pranašumų yra lengvas nuosavybės pasikeitimas, kam nereikia parduoti įmonės turto, tokia operacija apsiriboja akcijų perdavimu, o tai yra veiksmas, kuriam reikia daug mažiau darbo ir išteklių. Be to, atsižvelgiant į tai, kad bendrovės reikalus oficialiai tvarko valdyba, ypatingų gyvenimo situacijų atsiradimas (mirtis, sunki liga, išvažiavimas iš šalies ir pan.) neparalyžiuoja įmonės veiklos.

 

Ar galimas įmonės praradimas?

Partneris nėra būtinas tvarkyti reikalus, ir net mirus savininkui, įmonė gali tęsti savo veiklą (kadangi ji turi savo turtą ir pati yra sutarčių subjektas), o paveldėjimo procesas vykdomas tik dėl akcijų. Taigi partnerio artimiesiems negresia įmonės praradimas vien dėl to, kad užsitęsusi paveldėjimo byla neleidžia nustatyti, kas turi teisę tęsti verslą. Pabaigai verta pažymėti, kad nors anksčiau aprašyti privalumai yra būdingi kapitalo bendrovėms (lenk. spółka kapitałowa) (dažniausiai ribotos atsakomybės bendrovei (lenk. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)). Būna taip pat skirtingos šio tipo įmonės taikymo konfigūracijos. Viena pagrindinių jų yra individualios įmonės pertvarkymas į kapitalo bendrovę:

– tuo atveju, jei verslininkui rūpi tęsti savo veiklą

– naujos įmonės įkūrimas (kai laikas yra svarbus veiksnys)

– ribotos atsakomybės bendrovės pasirinkimas kaip komanditinės bendrijos partnerės, siekiant apriboti atsakomybę ir tuo pačiu pasinaudoti bendrijų pranašumais.

Individualią veiklią rekomenduotimą pertvarkyti į kitą teisinę formą, kodėl ?

Turint omenyje aukščiau nurodytas aplinkybes, reikėtų dar kartą pabrėžti, kad valdyti transporto bendrovę kaip individualią įmonę (lenk. jednoosobowa działalność) dėl daugelio priežasčių ypač pavojinga, pvz., dėl labai didelės, su kelių transporto operatoriaus profesijos vykdymu susijusios atsakomybės. Daugeliu atvejų bet kurio iš aukščiau paminėtų reiškinių atsiradimas, ypač mažose transporto įmonėse, lemia jų uždarymą ar bankrotą. Turto konfiskavimo vykdymas tiesiogiai veikia savininko ir jo šeimos privačią nuosavybę.