Logistikos sektoriaus priežiūra užsienyje – misija neįmanoma? Mitas!

Transporto priemonių registravimas, licencijavimas, profesinės kompetencijos reikalavimo vadybininkui įgyvendinimas – su AssistPRO visa tai įgyvendinsite:

 • Greitai
 • Paprastai
 • Už konkurencinga kainą
 • Be biurokratijos
 • Su patikimu partneriu
 • Ir profesionaliomis konsultacijomis

Transporto licencija yra administracinis sprendimas, kurį verslininko prašymu priima Generalinė kelių transporto inspekcija (įsikūrusi Varšuvoje, al. Jerozolimskie 94), o nacionalinis transporto leidimas yra administracinis sprendimas, kurį verslininko prašymu išduoda bendrovės buveinės vietoje kompetentinga apskrities seniūnija.

AssistPRO padeda transporto įmonėms Lenkijoje:

 • Gauti Bendrijos licencijos tarptautiniam komerciniam prekių ar keleivių gabenimui;
 • Gauti Nacionalinį leidimą verstis krovinių vežimo kelių transporto veikla;
 • Gauti Ekspedijavimo licenciją;
 • Padedame užregistruoti transporto priemones Lenkijoje (be transporto priemonės buvimo).

Norėdami gauti licenciją reikalingas asmuo, turintis profesinės kompetencijos pažymėjimą.

 • Kreipimasis gauti tarptautines / vietines įmonės licencijas (nuo 590 EUR netto +23% VAT)
 • Norėdami gauti licenciją reikalingas asmuo, turintis profesinės kompetencijos pažymėjimą. Mes taip pat teikiame tokią paslaugą (nuo 110 EUR netto +23% VAT)
 • Organizuojame vairuotojų kursus ir mokymus (kodas 95 ir kt.) (nuo 150 EUR netto +23% VAT)
 • Padedame užregistruoti transporto priemones Lenkijoje (be transporto priemonės buvimo) (nuo 35 EUR netto +23% VAT / už vilkiką)
 • Papildomos siuntimo, vertimo išlaidos.

Papildomos išlaidos, mokesčiai kurios reikia sumokėti institucijoms:

 • Leidimo mokestis – 1.000 zł ( apie 225 EUR)
 • Licencijos mokestis – 4.000 zł (899 EUR) iki 5 metų
 • Licencijos mokestis – 8.000 zł (1.797 EUR) iki 10 metų
 • 5 metų licencijos atveju kiekvienas įrašas kainuoja 440 zł (99 EUR)
 • 10 metų licencijos atveju kiekvienas įrašas kainuoja 880 zł (198 EUR)
 • 9 tūkst. Eur ir 5 tūkst. Eur garantuotos sumos polisas, apytiksliai 300 zł (70 EUR) be PVM vienai transporto priemonei
 • Vilkiko registravimas inspekcijoje apie 290 zł (65 EUR);

Už kelių transporto vykdymą neturint licencijos, pagal Kelių transporto įstatymo 92a str.1 d 3 priedo 1 eil. Nr. 1.1  punktą, gresia 12 000,00 zlotų bauda.

Žemiau pateikiame svarbiausios sąlygos, kurių reikia laikytis norint gauti licenciją ar leidimą.

(A) Licencijos prašantis verslininkas, suprantamas kaip individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, privalo pateikti neteistumo pažymą.
(B) Verslininkas, norėdamas gauti leidimą vykdyti veiklą kelių transporto srityje, privalo turėti arba įdarbinti profesinės kompetencijos pažymėjimą turintį asmenį, kuris nuolat valdytų transporto operacijas.
(C) Kita sąlyga norint gauti leidimą – gera finansinė būklė, remiantis įstatymu, tai reiškia, kad būtina turėti 9.000 Eur užstatą pirmai motorinei transporto priemonei ir 5.000 Eur kiekvienai kitai transporto priemonei.
(D) Privaloma turėti veiklos centrą (vietą), remiantis įstatymu, tai gali būti vieta, aprūpinta tinkama technine įranga ir techniniais prietaisais, leidžiančiais organizuotai ir nenutrūkstamai vykdyti transporto veiklą, kurią sudaro bent vienas iš šių elementų: automobilių stovėjimo vieta, krovinių pakrovimo, iškrovimo ar sujungimo vieta, transporto priemonių techninės priežiūros ar remonto vieta.
(E) Gavus leidimą, o jei buvo pateikta paraiška leidimui ir Bendrijos licencijai gauti – kartu su paraiška, turi būti pateiktas transporto priemonių, kurios bus naudojamos, sąrašas.