Gyvenamosios vietos statusas Europos Sąjungos BLUE CARD (pl.Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej)

EB mėlynosios kortelės tikslas – padaryti Europą patrauklesnę aukštąjį išsilavinimą turintiems žmonėms, gyvenantiems už Europos Sąjungos ribų. Ši kortelė vadinama mėlynąja kortele – pagal ES vėliavos spalvas. Tai įprastas laikinas leidimas gyventi ir dirbti, kurį gali gauti aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Mėlynąją kortelę galima gauti tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje ar Vokietijoje, tačiau ji galioja tik tos šalies, kurioje buvo gauta, teritorijoje.

Galimybės gauti BLUE CARD Lenkijoje

 • Užsienietis turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą arba turėti bent 5 metų profesinę patirtį;

 • Bruto darbo užmokestis ne mažesnis kaip 150 proc. vidutinio darbo užmokesčio šalies ūkyje (2021 m. – 7751,20 PLN bruto);

 • Turėti sutartį su darbdaviu ne trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui;
 • Turėti sveikatos draudimą;

 • Turėti gyvenamąją vietą;

Mėlynoji kortelė Lenkijoje neišduodama:

 • Turint vidurinį profesinį išsilavinimą.
  Todėl galite prašyti įprastos darbo vizos, jei neatitinkate reikalavimų.

Mėlynosios kortelės privalumai Lenkijoje:

 • Laisvas patekimas į darbo rinką po 2 metų turint mėlynąją kortelę. (Galima keisti darbą mažesnėmis sąnaudomis.

 • Jums nereikia kaskart keisti kortelės ir nereikia kaskart pranešti agentūrai, kaip naudojant įprastą kortelę).

 • Sudarytos palankesnės sąlygos šeimos susijungimui ir leidimų gyventi išdavimas visiems šeimos.

 • Po 18 mėnesių darbo – teisė išvykti į kitą EB šalį.

 • Po penkerių metų gyvenimo EB pagal mėlynąją kortelę galima gauti leidimą gyventi.

 • Šalyje be darbo galima būti 3 mėnesius.

 • Šeimos nariai gali gauti leidimo gyventi šalyje korteles, suteikiančias teisę patekti į darbo rinką (galima prašyti leidimo gyventi Lenkijoje net ir šeimos nariams nedalyvaujant Lenkijoje).

Nagrinėjimo trukmė: apie 1-2 mėnesius, tačiau byla gali užtrukti ilgiau.

Ilgiausias laikotarpis, kuriam išduodama BLUE CARD, yra 3 metai.
Svarbu: kortelė išduodama pagal darbo sutartyje nurodytas datas. Todėl geriau pasirašyti sutartį trejiems, o ne vieneriems metams. Jei sutartis sudaryta trejiems metams arba neribotam laikui, kortelę taip pat gausite trejus metus.

Neigiamas atsakymas dėl BLUE CARD išdavimo Lenkijoje gali būti, jei užsienietis:

 • Lenkijoje gyvena nelegaliai;

 • Užsienietis prašyme pateikė klaidingą informaciją;

 • Jo duomenys yra įtraukti į sistemą arba į Lenkijoje nepageidaujamų užsieniečių sąrašą;

 • Užsieniečio darbdavys buvo nuteistas už Lenkijos darbo teisės pažeidimus.

 • Jei jūsų prašymas išduoti mėlynąją kortelę atmetamas, galite kreiptis dėl lankytojo kortelės arba paprastos darbo vizos.

Mėlynoji kortelė turi daug privalumų, palyginti su įprasta Pobytu kortele. Taigi, jei turite galimybę, pasinaudokite ja!