Įmonė AssistPRO Sp.z.o.o padeda įmonėms gauti transporto licenciją Lenkijoje, kuri leistų teikti transporto paslaugas.

Taigi, kaip gauti transporto licencijas Lenkijoje?

Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją ir sąlygas, kurių reikia laikytis norint gauti transporto licenciją ar leidimą Lenkijoje.

Būtina transporto paslaugų, ne savo poreikiams, teikimo sąlyga – Bendrijos licencijos tarptautiniam komerciniam prekių gabenimui arba nacionalinio leidimo verstis krovinių vežimo kelių transporto veikla turėjimas.

Transporto licencija yra administracinis sprendimas, kurį verslininko prašymu priima Generalinė kelių transporto inspekcija (įsikūrusi Varšuvoje, al. Jerozolimskie 94), o nacionalinis transporto leidimas yra administracinis sprendimas, kurį verslininko prašymu išduoda bendrovės buveinės vietoje kompetentinga apskrities seniūnija.

Subjektas, kreipiantysis dėl tarptautinės licencijos gavimo Lenkijoje, privalo turėti nacionalinį leidimą, o jei neturi nacionalinio leidimo, tai tuo pačiu metu kartu su tarptautinės licencijos paraiška gali kreiptis ir į Generalinę kelių transporto inspekciją dėl nacionalinio leidimo.

Rizika neturinte transporto licencijos Lenkijoje:

Už kelių transporto vykdymą neturint transporto licencijos, pagal Kelių transporto įstatymo 92a str.1 d 3 priedo 1 eil. Nr. 1.1 punktą, gresia 12.000,00 zlotų bauda.

 

Licencijos prašantis verslininkas, suprantamas kaip individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, privalo pateikti neteistumo pažymą. Jei dėl transporto licencijos gavimo Lenkijoje kreipiasi juridinis asmuo (pvz., ribotos atsakomybės bendrovė), neteistumo pažymą privalo pateikti kiekvienas įmonei atstovauti įgaliotas asmuo (pvz., valdybos narys, valdybos pirmininkas).

Verslininkas, norėdamas gauti leidimą vykdyti veiklą kelių transporto srityje, privalo turėti arba įdarbinti profesinės kompetencijos pažymėjimą turintį asmenį, kuris nuolat valdytų transporto operacijas. Transporto vadybininkas gali būti įdarbintas pagal darbo sutartį arba pagal civilinę sutartį. Profesinės kvalifikacijos pažymėjimo (angl. Certificate of Professional Competence, CPC; lenk. Certyfikat kompetencji zawodowych, CKZ) egzaminas kelis kartus per metus atliekamas Generalinės kelių transporto inspekcijos padaliniuose. Egzamino metu yra tikrinamos žinios, pvz., apie civilinę teisę, komercinę teisę, mokesčių teisę, socialinę teisę, patekimą į transporto rinką, kelių saugą, techninius standartus, verslo valdymą ir finansų valdymą įmonėje. Už kelių transporto prievolių ar taisyklių pažeidimus transporto vadybininkui, kartu su verslininku ir vairuotoju, gali būti skiriamos baudos.

Kita sąlyga norint gauti leidimą – gera finansinė būklė, remiantis įstatymu, tai reiškia, kad būtina turėti 9.000 Eur užstatą pirmai motorinei transporto priemonei ir 5.000 Eur kiekvienai kitai transporto priemonei. Finansinę situaciją galima dokumentuoti:

  • metine finansine ataskaita kartu su teisės aktų nustatyta auditą atliekančio auditoriaus nuomone ir ataskaita (jei ataskaitai taikomas toks patikrinimas),
  • banko garantija,
  • draudimu, įskaitant profesinės atsakomybės draudimą.

 

Privaloma turėti veiklos centrą (vietą), remiantis įstatymu, tai gali būti vieta, aprūpinta tinkama technine įranga ir techniniais prietaisais, leidžiančiais organizuotai ir nenutrūkstamai vykdyti transporto veiklą, kurią sudaro bent vienas iš šių elementų: automobilių stovėjimo vieta, krovinių pakrovimo, iškrovimo ar sujungimo vieta, transporto priemonių techninės priežiūros ar remonto vieta. Gavus leidimą, o jei buvo pateikta paraiška leidimui ir Bendrijos licencijai gauti – kartu su paraiška, turi būti pateiktas transporto priemonių, kurios bus naudojamos, sąrašas.

Išlaidos:
  • Leidimo mokestis – 225 EUR*
  • Licencijos mokestis – 899 EUR iki 5 metų*
  • Licencijos mokestis – 1.797 EUR iki 10 metų*
  • 5 metų licencijos atveju kiekvienas įrašas kainuoja 99 EUR*
  • 10 metų licencijos atveju kiekvienas įrašas kainuoja 198 EUR*
  • 9 tūkst. Eur ir 5 tūkst. Eur garantuotos sumos polisas, apytiksliai 70 EUR be PVM vienai transporto priemonei*
  • „AssistPRO sp.z.o.o“ mokestis už transporto licencijų gavimą – derinamas individualiai.

Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2 iki 6 savaičių.

Paraiška pateikiama formoje, kurią gali pateikti įgaliotas atstovas, prašymą gauti leidimą galima pateikti internetu.

 

*Tarifai ir kainos gali kisti pasikeitus užsienio šalių įkainiams, dėl valiutų kursų svyravimo, taip pat pasikeitus nacionaliniams ar tarptautiniams mokesčiams bei rinkliavoms.